Archivos del mes: 28 enero 2011

Cada dia: Un perro negro

Tengo un perro.
Tengo un perro negro.

You tengo un perro negro, pero tú tienes un gato negro.

Hier worden yo en tú niet weggelaten, omdat er nadruk ligt op het feit dat ík een hond heb, maar jíj een kat.
In zulke gevallen (nadruk op verschil) wordt het persoonlijk voornaamwoord weer wél gebruikt.

Let op!
pero en perro
De dubbele r wordt ook rollend uitgesproken, maar iets langer aangehouden dan de enkele r.

Anuncios

Colores de Perú

Cada día: Dieciséis

Los números 7 a 16 ambos inclusive:

siete   ocho nueve diez once doce trece catorce quice dieciséis

Cada día: Plural


Hoe zet je een Spaans woord in het meervoud?
Je zet -s of -es achter het enkelvoud.
De -s volgt na een klinker, -es na een medeklinker.

una casa         dos casas
una coche      tres coches
un ratón         cuatro ratónes
una mujer      cinco mujeres
un hombre    seis hombres

un   dos   tres   cuatro   cinco   seis

Puedes hacer un teste/una prueba aquí. ¡ suerte!

Cada día: Signo de interrogaciòn

Mi padre está en la cocina.
¿Mi padre está en la cocina?

Gebruik de gewone zin, maar verander je intonatie.

Ook goed is:
¿Está mi padre en la cocina?

Voor de duidelijkheid zet men in het Spaans bij een vraagzin een omgekeerd vraagteken (¿) aan het begin van de zin. Aan het eind van de zin volgt een gewoon vraagteken.

¿ ?  = signo de interrogación

 

Cada día: tener

** tener suerte **

Tener
tengo
tienes
tiene
tenemos
tenéis
tienen

Yo tengo un perro – Yo no tengo un perro.
tienes dinero – Tú no tienes dinero.
Él tiene una casa – Él no tiene una casa.

Nosotros tenemos dos hijas – Nosotros no tenemos hijas.
Vosotros tenéis una pelota – Vosotros no tenéis una pelota.
Ellos tienen un barco – Ellos no tienen un barco.
una pelota = een bal

Cada día: La negación


Hoe maak je een zin ontkennend in het Spaans?
Zet het woordje no voor het werkwoord.

Él hombre no es mi padre.
La mujer no es i madre.

Mi padre no está en la cocina.
Mi madre no está en la cocina.

No, no trabajo (no = nee/niet)
No tengo dinero (no = geen)
No me encuentro bien = ik voel me niet goed

En esta tienda no me gusta nada (nada = niets)
Este reloj no me gusta nada (nada = helemaal niets)
Nada me apetece, no sé lo que me pasa.

Ni … ni = noch… noch
No … sino = niet …., maar
Él no es médico sino enfermero.
Ya no … (más) = niet meer
Antes fumaba,pero ya no fumo.
He comido demasiado, ya no puedo más.
Ha dejado de fumar = Hij is gestopt met roken. (dejar de)

Let op!
No staat nooit direct voor een zelfstandig of bijvoeglijk naamwoord:
Geen probleem!      ¡Ningún problema!
Geen idee!                  ¡Ni idea!

Cada día: doce enero

Enero
Gracias, Ayacata7

Él hombre es mi padre.
La mujer es mi madre.

Mi padre está en la cocina.
Mi madre está en la cocina.

Eres simpatico.
Deze zin beschrijft een vaste eigenschap, namelijk  “aardig”.

Estás enfadado.
Deze zin beschrijft een veranderlijke toestand “boos”.

Voor vaste eigenschappen gebruik je ser, voor een veranderlijke toestand gebruik je estar.

enfadado = boos

Cada día: Familia

La familia es el corazon del mundo

La familia
el hombre
la mujer
la chica – la muchacha
el chico – el muchacho
un niñoun bebé
mi hijo
mi hija

Uitspraak:
De Spaasje j wordt uitgesproken als de ch in het Nederlandse woord -lachen-.
De Spaanse ch klinkt als de tsj-klank in het woord -Tsjechië-.
De e‘s in het woord bebé worden allebei kort uitgesproken. Het accent geeft aan dat de klemtoon op de laatste e valt.

La Familia

Oil on canvas
3′ diameter
© Hal Marcus 1995

Cada día: Estar

Estar
estoy
estás
está
estamos
estáis
están

Estoy ocupado